تعرفه خدمات قضایی سال 1398

person

تعرفه خدمات قضایی سال 1398 

جدول کامل هزینه های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۸

با ابلاغ قانون بودجه سال 1398 و ضمائم آن، نرخ جدید تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

نرخ تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ    20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد    از 3.300.000 تا 33.000.000
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.    از 3.300.000 تا 33.000.000
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)    100.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات    300.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد    300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری    300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد    300.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد    300.000
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
عنوان جزء    نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)     8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد    5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها    850.000
پروانه وکالت اختیاری    600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان     200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر     400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی     از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه
هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
عنوان جزء    نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال     دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال    سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر    چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی     پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد    1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی    300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور    300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی     15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی    50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد    100.000
 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
عنوان جزء    نرخ تعرفه (ریال)
تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال     60.000
نسبت به مازاد تا ده میلیون (10.000.000) ریال    300.000
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال    400.000
مازاد بر یکصد میلیون (100.000.000) ریال     یک در هزار
 سایر موارد
عنوان جزء    نرخ تعرفه (ریال)
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول    200.000
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی     150.000
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری     300.000
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری     از 400.000 ریال تا 1.800.000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392    300.000
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی     200.000
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا     200.000
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده      50.000
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور     500.000
درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392      مطابق ماده قانون مربوطه

 

گروه وکلای اتحاد

 

مطالب پربازدید