حقوق نفت و گاز و انرژی

  • برگزار کننده موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران
  • تاریخ برگزاری 11-11-1398
  • محل برگزاری شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، تالار همایش های خلیج فارس
  • پذیرش مقاله ندارد
  • مهلت ثبت نام 30-10-1398

درباره همایش :

محورهای همایش:
الف -محور رسیدگی قضایی Litigation
ب-محور داوری    Arbitration  
ج-محور روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ADR
د-سایر

اهداف همایش :

با توجه به اجرای پروژه های متعدد توسط پیمانکاران در حوزه انرژی و مشکلات مربوط به تفسیرواجرای قراردادها و حل و فصل

اختلافات بوجود آمده ضروری است کلیه ابعاد علمی و پژوهشی مربوط به اختلافات متنوع مورد بررسی قرار گیرد و ادبیات علمی لازم در دسترس مراجع حل و فصل اختلافات داخلی قرار گیرد.نکته دیگر از انجا که عمده مراجع داوری و سازش و میانجیگری اختلافات حوزه انرژی در خارج از کشور مستقر هستند،برگزاری این همایش کمک شایانی به شکل گیری موسسات داوری و مراجع داخلی حل و فصل اختلافات حوزه انرژی خواهد نمود.

ارتباط با دبیرخانه همایش

  • تلفن دبیرخانه : 021-61112320
  • ایمیل: energy.law@ut.ac.ir
  • وب سایت : http://etehadlegal.com