فقه و حقوق

  • برگزار کننده شبکه دانشگاه های جهان اسلام
  • تاریخ برگزاری 30-10-1398
  • محل برگزاری بزرگراه ارتش خیابان لشگرک ابتدای خیابان نخل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ذفترمرکزی شبکه دانشگاههای جهان اسلام
  • پذیرش مقاله ندارد
  • مهلت ثبت نام 30-10-1398

درباره همایش :

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی در محورهای فقه، حقوق، پژوهش های دینی، علوم انسانی، علوم اسلامی، علوم احتماعی، الهیات و معارف اسلامی، اقتصاد اسلامی،مطالعات دینداری و علوم دینی و تمام زیرمجموعه های این علوم برگزار میشود

اهداف همایش :

برگزارکنندگان همایش با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایۀ دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های مختلف همایش فوق را برگزار خواهند کرد.
رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این همایش، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز می باشد

ارتباط با دبیرخانه همایش

  • تلفن دبیرخانه : 021-71053199
  • ایمیل: info@iccad.ir
  • وب سایت : http://iccad.ir