Department of Sport Law

دپارتمان حقوقی ورزشی

انجام کلیه امور حقوقی در بخش های مختلف ورزشی در رده های ملی و بین المللی

person

امروزه در رشته های ورزشی، حوادث قضایی و تبعات حقوقی، غیرقابل اجتناب هستند. از زمان انعقاد قراردادهای تیم ها و ورزشکاران، تا حوادث ورزشی در طول بازی، محرومیت های پیش آمده، مالیات بازیکنان، کارمندان، سرپرستان، پزشکان و هرفر فعال در حوزه ورزشی، نیازمند مشاوره های تخصصی تیم وکلای ورزشی است که مسلط به آیین نامه ها و قوانین عمومی و خاص باشند. برای بهره مندی از مشاوره های حقوقی وکلای ورزشی، لازم است به دپارتمان حقوق ورزشی در گروه حقوقی اتحاد رجوع کنید.

انجام کلیه امور حقوقی در بخش های مختلف ورزشی در رده های ملی و بین المللی

دپارتمان حقوقی ورزشی اتحاد، گروهی را گردهم آورده است تا نیازهای تخصصی حقوق ورزشی را به درستی پاسخ دهد، چرا که تفاوت هایی در شکل رسیدگی دعاوی این حوزه و گاهاً مراجع رسیدگی اختصاصی آن وجود دارد که تنها تجربه و تخصص وکلای آن مجموعه، میتواند آن ها به درستی به نتیجه برساند.