Department of Medical Law

دپارتمان حقوق پزشکی

انجام کلیه امور حقوقی در ارتباط با پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی، پرستاری و همه فعالین حوزه درمان

person

پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، دامپزشکان و کلیه افرادی که در حوزه پزشکی و درمان فعال هستند، درجریان انجام وظایف پزشکی خود ممکن است مرتکب صدمات عمدی یا غیرعمدی شوند که برای آنان مسئولیت قانونی به همراه داشته باشد و این از مهمترین مصادیقی است که وکلای اگاه از قوانین این حیطه که دارای تجربه کافی هم در این زمینه هستند، میتوانند مسئولیت این افراد را به حداقل برسانند و همچنین پروسه رسیدگی در مراجع تخصصی مرتبط با پزشکی، همچون دادسرای ویژه امورپزشکی یا سازمان نظام پزشکی نیز چنانچه با مشاوره های وکلای متخصص امور پزشکی پیش رود، در اغلب موارد با نتایج شایسته تری روبه رو میشود. و این تنها چند دلیل از دلایلی است که اتاق فکر گروه حقوقی اتحاد را بر آن داشت تا به حمایت از این قشر خدوم بپردازد.

انجام کلیه امور حقوقی در ارتباط با پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی، پرستاری و همه فعالین حوزه درمان

دپارتمان امور حقوقی پزشکی اتحاد، همچنین با تکیه بر تخصص و تجرب وکلای این گروه، میتواند تنظیم قراردادهای درمانی، قراردادهای خریدتجهیزات پزشکی، قراردادهای آموزش و ... را نیز به زحمت کشان حوزه درمان ارائه دهد.