Department of Employee rights

دپارتمان حقوقی کار

انجام کلیه امور حقوقی در روابط کارگر و کارفرما

person

اصول قراردادهای بین کارگر( کارمند) و کارفرما، همچون قراردادهای استخدامی یا پیمان های دسته جمعی، دارای ظرافت ها و جزییاتی است که نادیده گرفتن هرکدام، میتواند خسارات سنگین برای طرفین به بارآورد. همچنین در حوادث ناشی از کار و اختلافات متاثر از آن مثل مرخصی، ترک کار و دیگر موارد مبتلابه بین کارگر( کارمند) و کارفرما، لازم است وکلایی حضورداشته باشند که حقوقدان و مسلط به پروسه های اداری و حقوقی اداره کار باشند.

انجام کلیه امور حقوقی در روابط کارگر و کارفرما

دپارتمان حقوقی کار و روابط کارگر( کارمند) و کارفرما، در گروه حقوقی اتحاد، دارای وکلایی است که تخصص تحصیلی و شغلی در تمام امور مربوط به موضوع مذکور دارند و پرونده های این حوزه را با نهایت مصلحت اندیشی و دفاع از حق، رو به پیروزی هدایت میکنند.