Department of Building Industry

دپارتمان امور حقوقی صنعت ساختمان

انجام کلیه امور حقوقی، دعاوی و مشاوره در زمینه های ساختمانی، پیمانکاری و امور حقوقی ساختمانی

person

این دپارتمان به صورت تخصصی کمتر مشابهی در دیگر موسسات حقوقی دارد، اما با وجود بررسی های صورت گرفته در اتاق های فکر گروه حقوقی اتحاد و با نیازسنجی شرکتهای فعال در صنعت ساختمان، این نیاز حقوقی و پاسخ متناسب با آن در دپارتمان امور حقوقی صنعت ساختمان، مورد تحلیل و توجه قرارگرفت. یکی از بیشترین نیازها را در این بین پیمانکاران دارند که ابهامات قراردادی آنان و نپرداختن به جزییات حقوقی پروژه های تحویل گرفته شده، مستعد شکل گیری اختلافات و صرف هزینه های کلان در پروسه های دادرسی و درنهایت تحمل ضررهای سنگین اعتباری و مالی است.

انجام کلیه امور حقوقی، دعاوی و مشاوره در زمینه های ساختمانی، پیمانکاری و امور حقوقی ساختمانی

همچنین حوادثی که گاهاً در طی انجام پروژه های ساختمانی آسیب های جانی یا مالی را به همراه می آورد، نیز از جمله اموری است که می بایست زیرنظر وکلای متخصص پیگیری شود. به این نیازهای اختصاصی میتوان ده ها عنوان دیگر افزود که حل همگی، در دپارتمان تخصصی امور حقوقی صنعت ساختمان و توسط تیم وکلایی که تجربه کافی را در این امور دارد، امکانپذیر است.