حقوق بشر و صلح پژوهی

  • برگزار کننده واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش
  • تاریخ برگزاری 07-12-1398
  • محل برگزاری خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵
  • پذیرش مقاله ندارد
  • مهلت ثبت نام 07-12-1398

ارتباط با دبیرخانه همایش

  • وب سایت : https://sdil.ac.ir